27 Verordening tot wijziging van de Verordening op de inrichting van de Brandweer (Verz. 1895 no. 2), vast gesteld 31 October. Verordening tot wijziging van de. Verordening tot regeling van de jaarwedden der leeraren en leeraressen van de Hoogere Burgerscholen (Verz. no. 3 van 1905), vastgesteld 11 November. Verordening, houdende wijziging van de Verordening op de inrichting der Gemeentelijke Politie (Verz. no. 8 1903), vastgesteld 30 December. Verordening, regelende het gebruik van den elec- trischen ziekenwagen, vastgesteld 2 December. Verordening tot herziening der Verordening, regelende het beheer van het Gemeentelijk Electrisch Bedrijf (Verz. no. 12 van 1906), vastgesteld 11 November. Verordening, betreffende den keuringsdienst van eet en drinkwaren, vastgesteld 16 September. Verordening tot wijziging van de Verordening tot regeling van de samenstelling, de titulatuur en de be zoldiging van het personeel, werkzaam ter Gemeente secretarie en ten kantore van den Gemeenteontvanger (Verz. 1905 no. 26), vastgesteld 30 October. Verordening, houdende wijziging van de Verordening op de inrichting der Gemeentelijke Politie (Verz. no. 8 van 1903), vastgesteld 31 October. Verordening, houdende wijziging der Verordening tot regeling van de jaarwedden der leeraren aan het Gymnasium (Verz. no. 9 van 1902), vastgesteld 26 Augustus. Verordening tot wijziging der Verordening, regelende het beheer der Gemeentetelephoon (Verz. no. 11 van 1903), vastgesteld 25 November.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 28