28 L Reglement van dienst en gebruik van Archief en Bibliotheek, vastgesteld 2G Maart. Verordening, houdende wijziging van het Huishoudelijk Reglement voor de Iloogere Burgerscholen (Verz. 1901, no. 9), vastgesteld 5 April. Instructie voor den Directeur der Duinwaterleiding, vastgesteld 22 Januari. Instructie voor den Adjunct-Directeur van het Ge meentelijk Electrisch Bedrijf, vastgesteld Maart. Verordening, betreffende het personeel van de Gcmeente- plantsoenen, vastgesteld 30 December. Verordening, regelende de samenstelling en inrichting der commissie, belast met het toezicht op den Gemeente lijken Handelscursus (Art. 12 der Verordening no. 23 van 1907) vastgesteld 30 December. Instructie voor den Directeur van het Gemeentelijk Electrisch Bedrijf, vastgesteld 5 Maart. Instructie voor den Boekhouder van het Gemeentelijk Electrisch Bedrijf, vastgesteld 5 Maart. Instructie voor den Gemeentearchivaris, vastgesteld 15 Januari. Omschrijving der voorwaarden, bedoeld in artt. 2 en 6 der Verordening no. 24 van 1905, vastgesteld 2 October 1906 en gewijzigd op 9 April 1907. Instructie voor den Kassier van het Gemeentelijk Electrisch Bedrijf, vastgesteld .5 Maart. De volgende verordeningen, instructi├źn en reglementen zijn door Burgemeester en Wethouders vastgesteld.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 29