12 12 BEDRIJFSREKENI f f f ER HET JAAR 1907. f 32 33 VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. duinwaterleiding. A. 74.461 Huur van B 5.672,09 n m openbaren dienst I 18.343.74 n 87.93 n n n 73.85 1.428,— f 236.2 11.127,62s Transporteeren Transporteeren f 994.087,895 r n Kosten der exploitatie. Jaarwedden en loonen: a. Jaarwedden b. Loonen van algemeenen aard n n 2.706,39s 860,82s VERSLAG DER 2.236,70s 467.66 586,07 331,98s 10.640,85s 25.461,90s 10.212,44s 23.888,80 n n V» n 20.764,99s 1.524,61s 408,35 f 67.858,78s: B 6.608,92 I 23.975,93s I 3.580,24 6.333.34 i 6.611,88s 17.638 04s 3.528,75 Algemeens onkosten: a. Erfpacht voor ingenomen duingronden b. Grond- en polderlasten c. Premie van assurantie d. Schatting en opgave huurwaarde perceelen e. Drukloonen, bureau- en teekenbehoeften f. Rondbrengen van nota’s door de Gemeente- boden ƒ452.269,64 I 376.355,22 828.624,86 71.400,62 69.905,97 140,61s; f 970,072,06s 2.490,27 1.237,37s 542,42 I 400.- 5.029,56 I A. Ontvangsten uit de exploitatie. Waterleverantie volgens art. 1, litt. A, B, C, F. en F, en art. 8, al. 2 Waterleverantie volgens art. 1, litt. D 2) Andere ontvangsten. |te van kasgeldi litutie door de Gemeente van de kosten an onenharon Onderhoud diversen: a. Onderhoud watermeters b. buizennet c.a c. dienstleidingen c. a d. gereedschappen voor de exploi tatie in de stad e. instrumenten dienstwagens g. Voorzorgen tegen bevriezing h. Onderhoud der bestratingen watermeters3) diensthuizen4) (Opbrengst van diversen O Hierin bijgedragen door de Gemeente voor f 1.000,—. 2) n r> r> n r> n n 74.9//,90. Exploitatie Pompstation: a. Steenkolen b. Olie, vet, smeer enz c. Jaarwedden van het bedienend personeel d. Loonen van het overige bedienend personeel e. Onderhoud gebouwen en hoogreservoir Onderhoud stoompompwerktuigen en ketels g. Onderhoud kanalen met spranken, proef- putten en filters h. Onderhoud gereedschappen i. Transportkosten naar het pompstation j. Verlichting en verwarming der lokalen en dienstwoningen k. Diverse onkosten hierin bijgedragen door de Gemeente voor f 1.174,87. Ü87.GIS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 290