1 12 12 84 35 f 236.2 Transport 197,20 Onvoorziene uitgaven Renten. B. 77.312,38 f 1413 4.000,- 263.1 \f 84.616,65 ƒ674.1 Transporteeren Transporteeren ƒ994.087,895 I ■Af 33.5 D. Afschrijvingen. Gebouwen c. a. in de duinen en aan de Sprank Stoompompwerktuigen Watervang met toebehooren in de duinen Filters en schoonwaterkelders Omheining der filters en afsluiting hoofdkanaal Wegen en bruggen 10.188,825 8.649,58 11.090,96 3.299,48 890,595 497,21 2.368,66 2.677,455 4.329,18 59 567,57 1.105,- 1.897,23 533,92 528,845 6.548,91 4.181,265 1.097,865 11.127.625 1.071,15 212,59 5.60 6,35 Transport g. Vrachtloonen, tramgelden technisch personeel I h. Zegelkosten, brief porto’s enz1 i. Diverse kleine benoodigdhedenj j. Plakzegels k. Onderhoud en schoonhouden bureelen en magazijnen aan de Prinsegracht, Varken- markt en Kanaalweg Verlichting en verwarming van idem van petten voor mindere be- i C. Uitkeering aan de Gemeente. .1 a. Voor gebruik van den ondergrond voor de buizenleiding a f 1,— per strekkenden meter 259.599,— b. Voor het beheer der Gemeente a. Rente over het Kapitaal, vóór 1 Januari 1907 geleend b. Rente over het Kapitaal, na 1 Januari 1907 j geleend c. Rente over de ReserveI l m. Aanschaffen ambten n. Scheikundig en bacteriologisch onderzoek van het duinwater o. Kosten voortvloeiende uit de Ongevallenwet p. Aansluitingen aan de Gemeente-Telephoon q. Aankoop en onderhoud van rijwielen. r. Verlof- en ziekengeld 8. Pensioeneil aan beambten en werklieden t. Diverse onkosten f 994.087,89s ■i- VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. n n r> n .1 n n n n n n n n n y

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 291