i I 12 12 39 38 f 3.752.179,07 f 49.695,535 i 1.894.274,685 263.599,— f 5.846.008,765 1.687,— erve voor dubieuse debiteuren Kosten gemaakt ten behoeve van den bouw van nieuwe bureelen, magazijnen f I 2.341.282,235 179.998,27 Transporteeren f 6.857.937,225 Transporteeren Dubieuse debiteuren Diverse debiteuren 119.049,855 141.209,13 868.552.59 14.229.05 522.539.585 77.438,32 701,71 195.04 5.211 58 CEMBER 1907. 44.529 80 49.721,- 9.774,57 12.250,135 16.407,93 1.188,— 1.759,42 813.264,465 438.683,21 7.825,98s 241.044,70 BALANS OP I 521.474,54 432.479,— 1.142.664.385 342.169,56 f 841,32 53.286 31 737,53 4,505 700,- 5.050,- f 6.75335- jegoten ijzeren buizennet c. a. naar het pompstation 303.750,— 2.008.935,43 1.439.493.64 f 69.354,32 lo winst 1907 286.689,82 191.918,46 267.353.92 62.896,19 en werkplaatsen Kosten gemaakt ten behoeve van den bouw van een bergplaats c. a. aan de Ammunitiehavenj Magazijn Steenkolen Gemeente-ontvanger (Kassier) Kas Debiteuren voor waterleverantie Particulieren Gemeente ’s-Gravenhage Gemeente-Bedrijven Gasverlichting van de terreinen aan het pompstation, c. a Grond aan den Zuid-Binnensingel en de Spijkemakersstraat Grond aan de Ammunitiehaven >ningskapitaal A (aangegaan na 1 januari 1907) kningskapitaal B {aangegaan vóór Januari 1907) Litaal C (Reserve) psbaar gesteld gedeelte van leenings- japitaal B psbaar gesteld gedeelte van leenings- iapitaal C chrijvingsrekening: «bouwen c. a. in de duinen en aan de Sprank toompompwerktuigen i’atervang met toebehooren in de duinen liters en schoonwaterkelders mheining der filters en afsluiting hoofdkanaal legen en bruggen iapelplaats uis Kanaal weg 112-114 egoten ijzeren buizennet c. a. ienstbuizen defoonkabel Watermeters 177298 4.614 4396Ü 73.278,21 3.937,175 --i f 5.924.911 f f Gebouwen c. a. in de duinen en aan de Sprank Stoompompwerktuigen Watervang met toebehooren in de duinen Filters en schoonwaterkelders j Omheining der filters en afsluiting hoofd kanaal I Wegen en bruggen Stapelplaats aan de Sprank Huis Kanaalweg 112—114 Gegoten ijzeren buizennet met afslui ters enz Diensthuizen met koperen main- en stop kranen enz Telefoonkabel naar het pompstation. Watermeters iten (nog te betalen) keering aan de Gemeente (nog te etalen) tingen pensioenfonds voor weduwen n weezen (nog af te dragen) diteuren leidsloonen (nog te betalen) rwedden idem j emeene onkosten (nog te betalen) i VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. n r> 1 n n I r> n v n n n n n n n n n n n n n n n n n n 116.900,115 VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. 3 600,— n 5.59(

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 293