12 12 I f 6.753.354, Transport 85.000, 18.343, 1.238: 3 f 6.857.93’ f 6.857.937,225 Transport Gemeente ’s-Gravenhage voor uitkeering van de helft van het geraamde winst- saldo 1907 Restitutie door de Gemeente van de j kosten van openbaren dienst (nog te ontvangen)I Algemeene onkosten (vooruitbetaalde j onkosten) I f 6.857.937,225 41 40 VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. V ERSI.AG DER DUINWATERLEIDING. t n -■ -

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 294