12 42 140,61 5 f 1.570,045 f f waarvan in den loop van 1907 betaald werd. 134,70’ 1.435,34 van de vorderingen over 1906 werd als dubieus beschouwd eene som van was op 31 December 1907 nog te vorderen (waaronder aan dubieuse posten f 2.049,08) 1.804,47 3.239.81 76,63 3.163,18 I f f 772.925,48’ 83,26 f 772.842,225 f 93,69’ 14,57 14,25 7- 11,10 197.089,22’ f 969.931,45 140,61’ f 970.072,06’ Hierbij gevoegd de „Opbrengst van diversen” ad Totaal (In 1906 ƒ939.763,59 - 21.899,41 917.864,18). De onder „Opbrengst van diversen” verantwoorde baten be stonden uit: a. Posten van afgesloten dienstjaren b. Boeten werklieden c. Verkoop van tarieven d. Sluiten en heropenen dienstkranen e. Voordeel op rekeningen aan derden Financieels Mededeelingen. Tot verdere toelichting van de bedrijfsrekening en balans diene hier het volgende: Ontvangsten. Ter zake van waterleverantie en huur van watermeters en diensthuizen: was op 31 December 1907 ontvangen werd in den loop van 1907 gerestitueerd van de vorderingen over 1907 werd op dubieuse debiteuren geboekt2.049,08_ Bedrag aan dubieuse debiteuren op 31 Dec. 1907 f 5.212.26 Dubieuse debiteuren. Op 31 December 1905 werden als dubieus ge- qualificeerd een aantal vorderingen tot een gezamenlijk bedrag van Betaald werd hiervan in den loop van 1906 122,78 In den loop van 1907 11,92’ VERSLAG DER DUINWATER!,BIDING. n f Het ligt in de bedoeling telken jare de na 3 jaren niet ontvangen dubieuse posten van de „Reserve voor dubieuse debiteuren” af te boeken, te beginnen alzoo met 31 December 1908.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 295