12 f f 71.400,62 43 VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. f 5'050 Exploitatie meters en diensthuizen 1907. Exploitatie watermeters 1907. Meterhuur'-) f 71.400.62 Saldo Exploitatie diensthuizen 1907. Saldo f 69.905,97 Verschuldigd voor water onderhoud Afschrijving Rente Onderhoud Afschrijving Rente. Onderstaand staatje (waarin niet begrepen is het door de Gemeente en hare bedrijven verschuldigde) stelt een en ander nog overzichtelijker voor: Reserve dubieuse debiteuren. f 25.461,905 20.782,03 11.378,19s I f 57.622,13 13.778,49 71.400,62 1.529,955 1.950,— Als dubieus i 5 beschouwd. 1.570,04 s j 1.529,955 1.950,— 1.570.045 Niet inge- l vorderd op i 31 Dec. 1907. Alsnog ont- 1 vangen. Leidinghuur 69.905.97 De „Reserve voor dubieuse debiteuren" be droeg op 31 December 1905 voor de dubieuse vorderingen over 1906, ten bedrage van 1.804,47, werd uit de winst teruggehouden voor die over 1907 Bedrag der „Reserve voor dubieuse debiteuren” op 31 December 1907. 134,70> 76,63 2.049,08 211,33s 5.212,26 en leidinghuur. I s 1.570,04 3 I 1.804,47 „2.049,08 I ƒ5.423,593 ƒ5.050.— 5 J leverantie, nieter- nn 1 r»i rl i wrrli n 11 r 0 Zie de noot op fdz. 42. -) Hierin bijgedragen door de Gemeente voor f 1174,87. s) Idem voor f 5S7,61S. 23.888,80 26.198,705 17.537,87s I I 67.625,38 2.280,59 ƒ69.905,97 1.435,34 1.727,84 1905’ f 784.930,883 1906 831.485,51 I 1907 889.325,67 ƒ2.505.742,065 i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 296