12 I lu. 2°. 3«. 4°. 10,20 5°. f 24.952,18 s 1.860,15s 8.409,06 s 4.430,491 Transport f November 1907 en 25 November 1907) Arbeidsloonen. Op 31 December 1907 was aan arbeidsloonen uitbetaald Op 31 December 1907 moest nog uitbetaald worden 2.240,38 4.308,53 Totaal der uitbreidingen over 1907 Zoodat ter beschikking van den dienst 1908 komtf 33.411,525 b. c. 737,53 f 108.127,19 15,76’ f 107.389,665 30.741,77 Openbare dienst (wordt door de Gemeente ge restitueerd) Jaarwedden en loonen (voor de loonen van algemeenen aard) Uitbreidingen Hiervan af: de in 1907 betaalde loonen, verantwoord in de rekening van 1906 (Zie Balans 1906) de door werklieden afgedragen uitkeeringen van de Rijksver- zekeringsbank de door werklieden op 31 De cember 1907 nog verschuldigde uitkeeringen R. V. B de terugontvangen vergoeding wegens herhalingsoefeningen door derden vergoede arbeids loonen 503.05’ f Wi.MW' 363,37’ f 107.763.82 6.608,92 32.118,32’ f 107.260.76’ I Blijft Hiervan kwam ten laste van: Exploitatie pompstation Onderhoud watermeters, buizennet, dienstlei dingen enz Algemeene onkosten a. Ziekengeld en toeslag ge wonden Verlof Onderhoud, schoonhouden en verwarming bureelen, enz. 6.506,363 303.750,— 310.256,36 276.844,84 27,975 46 VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. i n n /’449.11s

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 299