INHOUD. «S Een ALPHABETISCH REGISTER is achter de bijlagen van dit verslag afgedrukt. 'd j •:>-■' - Bladz. HOOFDSTUK I. BEVOLKING 1 II. KIEZERSLIJSTEN EN VERKIEZINGEN 5 III. GEMEENTEBESTUUR 11 n IV GELDMIDDELEN 40 WERKEN EN 46 Vla. MEDISCHE POLITIE 134 n VIÓ. GEMEENTEPOLITIE 150 VII. NATIONALE MILITIE EN SCHUTTERIJ 161 n VIII. KERKELIJKE ZAKEN 173 r> KUNSTEN EN WETEN- 175 X. armwezen 211 XI. LANDBOUW EN VEETEELT 217 HANDEL EN SCHEEP- 221 IN VERBAND STAANDE 224 EN ANDERE BEDRIJVEN XII. NIJVERHEID, VAART. IX. ONDERWIJS, SCHAPPEN V. GEMEENTEÊTGENDOMMEN, INRICHTINGEN XIII. INRICHTINGEN, MET DE UITOEFENING VAN HANDEL o

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 2