I 1 HOOFDSTUK. I. Bevolking. 135.251 248.995 10.274 11.604 21.878 2.337 3.170 5.507 16.364 18.512 34.876 1.643 8.631 sterfte vertrek Landmacht Zeemacht 156 1.078 1.234 a. b. 1.722 3.365 9.882 18.513 Werkelijke bevolking op 31 December 1906 113.744 Vermeerdering gedurende het jaar door: geboorte 3.757 3.603 7.360 vestiging 8.854 11.171 20.025 geheele ver meerdering 12.611 14.774 27.385' Vermindering gedurende het jaar door geheele ver mindering Verschil tusschen degeheele vermeerdering en de geheele vermindering Bevolking op 31 December 1907 116.081 138.421 254.502 Die van de 8e wijk (Scheve- ningen) alléén bedroeg op dat tijdstip Op 31 December bestond het getal personen behoo- rende tot de land- en zeemacht uit: LOOP DER BEVOLKING GEDURENDE HET JAAR. Mannen. V rouwen. Totaal. Vrouwen. Mannen. Totaal Mannen. Vrouwen. Totaal. Mannen. Vrouwen. Totaal.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 3