12 47 Magazijn. 231.307,13 28,97 144,45 1.681,295 149.674,745 185.318,77 f 177.298,82 waarin aan metels eene som is begrepen van f 26.075,08. Gekocht werd in 1907 tan watermeters voor materialen Waarde 37.' f 23,75 f 362.617,59 1.854,716 12.026,12 92.030,79 Op 1 Januari 1907 was in magazijn aan watermeters voor eene waarde van materialen 31.594,62 671,43‘ 33.080,43 98.206,28 131.286,71 f 28.638,675 202.668,455 f 35.644,025 Van de op 31 December 1906 in leen gegeven materialen ?erd in 1907 terugontvangen van den magazijn voorraad op 31 December Verbruikt werd: an watermeters materialen, volgens onderstaande spe cificatie xploitatie pompstation. f 11.497,06 nderhoud watermeters, bui zennet, dienstleidingen, enz Igemeene onkosten penbare dienst (wordt door degemeente gerestitueerd) itbreidingen. Debiteuren voor in leen gegeven f voor aan der den in reke ning gebracht voorverkoch te oude mate rialen VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. n 5 n n n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 300