12 I De Reserve verminderde dus met 1.489.189,17* y 119049851 3.567.478,92* X 1-U4 - 48 VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. Steenkolen. 2.217.150 K.G. ƒ23.975,93* 874,28 82.200 n n f 4.610,81* 396.800 K.G. Reserve. ƒ1.515.271,67 49.695,53* 1.439.493,64 Bijgeschreven werd daartegenover de „Reserve voor aflossing” ad 107.333 2.607 In voorraad waren op 1 Januari 1907 Gekocht werden in 1907 Totaal Verbruikt werden voor: het drijven der groote stoom- pompwerktuigen, het stoom- opmaken, de smederij en de locomobielen voor de bemaling de verwarming der lokalen en dienstwoningen aan het pomp station de locomobielen en stoompomp- jes bij de werken in de duinen diverse doeleinden Totaal Voorraad op 31 December 1907 alzoo l2-101-66 1.489.189,17’ 38.184,15* f 1.477.087,51* 10.745,51* 27.438,64 326 400 K.G. 3.068,15 2.479.690 27.670,36 2.806.090 K.G. f 30.738,51 Door het bedrijf werd afgeschreven over 1907 f 119.049,85*, welk bedrag aan de Gemeente moet worden afgedragen voor aflossing op de leeningsSchuld vóór 1 Januari 1907 aan gegaan en op de Reserve, en wel in ver houding tot de hoegrootheid dier kapitalen. en bedroeg op 31 December 1907 alzoo 1.247,20 30,28 2.409.290 K.G. ƒ26.127.60 De „Reserve” bedroeg op 31 December 1906 (zie vorig jaarverslag) In 1907 werd hiervan echter afgeschreven: het saldo verlies over 1905 1906.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 301