12 49 Berekening van den kostenden prijs van het water. De uitgaven bedroegen in 1907: 0,194 Disagio geldleening (1906) 141.306,59 389.168,20s Jaarwedden en loonen Exploitatie pompstation Onderhoud watermeters, bui zennet, dienstleidingen enz. Algemeene onkosten Onvoorziene uitgaven Reserve voor dubieuse debi teuren 73.826.42s 33.509,66s 200,73 7,335 3,784 0.012 Af: voor ontvangen aan huur van watermeters en dienst huizen 4.000,— 119.049,85s 530.474,79s 1906 f 8,440 8,252 18,259 16,410 f 50,286 f 37,209 0,055 ƒ37,154 0,429 37,583 0,681 n 11,849 ƒ389.168,205 ƒ50,286 ƒ50,113 1.950,— ƒ271.887,90 135.537,04 r 17,5132) 9,844 Af: voor verschil tusschen „Kosten van openbaren dienst” en de „Restitutie door de Gemeente” (1906) 1907 9,622 11,362 9,540 4,330 0,026 De kostprijs van het water bedroeg dus ƒ50,286 per 1000 M3., waartegenover staat eene opbrengst van 828.765,47s 3) 107,089 per 1000 M3. (tegen 99,779 in 1906) of meer dan 0,517 0,506 15,383 15.252 68,545 53,619 74.467,701 87.933,37s ƒ35.132 ƒ28,017 Reserve voor aflossing (1906) uitbreiding (1906) Renten Vergoeding „kosten beheer der Gemeente” Afschrijvingen VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. 0,252 n n n Ti Ti Ti Per 1000 M3, geleverd water. f 141.209,18 f 5.672,09. 2) W aarin begrepen f 7,697 aan rente over het gereserveerd kapitaal. 3) f 828.624,86 f 140.61s.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 302