12 50 439.597,27 56,803 de kostprys ƒ56,803 per 1000 M3. (tegen ƒ49,666 per 1000 M3. in 1906). Overigens is eene vergelijking met 1906, door de tengevolge van de invoering der commercieele boekhouding gewijzigde verhouding tusschen bedrijf en Gemeente, minder gewenscht. Bovendien werd in 1907 minder water geleverd dan in 1906 zoodat ook daardoor eene vergelijking ingewikkelder wordt.. Voegt men by den kostenden prijs van ƒ389.168,206 50,286 de „Uitkeeringaan deGemeente” voor a. retributie gebruik on dergrond 259.599,— b. voor het winstsaldo 179.998,27 dan vindt men de hiervoor vermelde opbrengst van828.765,476 107,089 VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. n Per 1000 M3, water.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 303