14 ï- 2 Barakken en Quarantainehuizen. Deze inrichtingen zijn in 1907 niet in gebruik geweest. Het dienen van consideratie en advies. T. W. BEUKEMA. ’s-Gravenhage, 15 Januari 1908. het geven van informatie en advies Wethouders, Hoofden van diensten voorkoming en bestrijding van be- De lijdelijke Inspecteur ter bestrijding der cholera, Hieronder reken ik aan Burgemeester en enz., in verband met smettelijke ziekten. tonnen dagelijks door de Openbare Reiniging worden ver wisseld. De faeces worden reeds in de tonnen met desinfec- tantia vermengd, en het bevlekte linnengoed wordt eerst gekookt en daarna gewasschen en gestreken. Na herstel der zieken heeft dan nog eene grondige ontsmetting der woning plaats. Voor een groot deel geschieden de ontsmettingen op aan sporing van het Bureau der Medische Politie, in die gevallen, waarin een lijder met eene vermoedelijk besmettelijke ziekte behept, naar een Ziekenhuis wordt vervoerd, en waarbij later de besmettelijke ziekte door den Directeur-Geneesheer wordt geconstateerd en medegedeeld aan den Burgemeester. Hoewel de besmettingsdienst onder de bestaande bepalingen zich hoofdzakelijk bezig houdt met die woningen, waarin besmettelijke ziekten, in de wet genoemd, voorkomen, is toch allengs door Burgemeester en Wethouders aan een aantal inrichtingen van verpleging (Ziekenhuizen, Wijkafdeelingen, Vereeniging ter bestrijding der Tuberculose enz.) vergund om gratis gebruik te maken van genoemden dienst, ter reiniging van beddegoed en kleêren, gebruikt door lijders aan andere niet in de wet genoemde besmettelijke ziekten. VERSLAG VAN DEN TIJDELIJKEN INSPECTEUR TER BESTRIJDING DER CHOLERA.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 327