i LEGGER DER WEGEN EN VOETPADEN By lage 15 GEMEENTE s-GRAVENHAGE, zooals die Wegen is opgemaakt ingevolge het Reglement op de en Voetpaden in de Provincie Zuid-Holland. BEHOORENDE TOT DE

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 328