I I 15 15 - 4 5 I Ir venhage. LEGGER DER WEGEN EN VOETPADEN. LEGGER DER WEGEN EN VOETPADEN. BENAMING AANWIJZING LENGTE EN GEJIIDI VAN DEN WEG RICHTING. BREEDTE. OF VAN 3. 4. 5. 2. 7. 8. 9. 10. Klasse. Soort. 1ste. de 475 Meter. ld. Idem. Idem. Idem. ld. ld. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. 1ste. Idem. Idem. ld. Idem. Idem. Idem. Loopende in diverse rich-; tingen door ’t Bosch. FUZING jn letter tekening daarin Bgen werken. De Gemeente ’s-Gravenhage. AANWIJZING wie met het onderhoud is belast. eigendom, het a> te c E o Burgemeester; -n Wethouders! der gemeente I I Gemidi. I waarvan j '4.30 M. 21, 22, 23. 24. 1303 Meter. 6.8(1 JL waarvan 14.50 Metel Van den Wassenaarsche- 1337.60 weg langs de Oostzijde van het Kanaal over de Sprank van dit Kanaal tot aan den Badweg bjj de Koninginne- brug. Meter.' 8 M- ;waarvat weg W het! Scheveningsche bosch, genaamd Verlluëllweg. Van den grintweg door’t Scheveningsche bosch, langs de Zuidoostztjde van de Waterpartij tot aan den grintweg ten Westen van het Kanaal. j GemidM [waarvan I !rjjweg en i 12.26 Meted denpail 11 Knig Passé- feg. P Irug frank, brug f van Malie 1 K»'i 1262 De Gemeente ’s-Gra F en Wethouders! der gemeente j s-Gravenhage. j In het jaar 1865 is het toen bestaande paar- denpad in een grintweg veran derd. 645 Meter. I Genlid I waarvan M„ vo-td de Wad IMeter. Lengte. Van den Scheveningsche 813.50 Meter. |weg In eene rechte lyn Noordoostwaarts langs de R, C. Begraafplaats en Ban kastraat tot aan de Burgerl. Begraafplaats. Totale lengte' Voetpi der voetpaden jmiddeld 11357.50Meter.: Paarde Totale lengtegemiiidel' der paarden- paden 89 M. ÏV n H| SJt X E 1. I DeStoomtram- I weg Den Haag— Scheveningen ligt gedeeltelijk langs dezen weg. De boomer langs den weg zfln eigendom der gemeente. 7, Weg naar de Burger- Rijweg, 13, l lijke Begraafplaats, klinker- 14. straat, voet en i paarden pad. NAAM der EIGENAREN j van - den weg, het voetpad of de! kunstwerken. ■1871 enl872aan° I gelegd. van SOORT en KLASSE.! HET VOETPAD. I Van den weg naar Burgerlijke Begraafplaats in eene gebogen richting om deze tot aan den weg langs het Kanaal. Van den Ouden Scheve ningsche weg ten zuidoosten van Hotel Promenade langs den „Bataafscben Boer” tot aan den weg langs het Ka naal. tegenover de Koning- innebrug en niet een zytak 'naar den grintweg om de Bnrgeriyke Begraafplaats. 15, Grintweg door QaKavAni nrronl 18. 'Weg langs de Oost-! Grintweg, i I zjjde van het kanaal, bennen, j HEN, die hot I Ibeheer daarover voeren. 13, Weg om de Burger- Grintweg, 16, I lijke Begraafplaats? bermen. 16. I genaamd Sparren-! I weg. bescheiden omtrent den onderhoud of f het beheer. I !Voet- en paardenpa- Voetpaden, Voet- -paden 1ste klasse. Paar- gedekt of I denpa- klasse. den door het Seint i zoowel veningsche bosch. beschelpt, Imet zwarte aarde zandpaden.den 2de 18, Weg langs de Zuid-! Grintweg, 19, oostzijde van de wa- voetpad 20, terpartjj, genaamd! gedeeltelijk.' I Cremerweg.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 330