I 15 15 n- i i.H naam van I J HEN, die het i 9 I NAAM VAN Veb^eri -- bescheiden beheer daarover' d®n I gil LEGGER DER WEGEN EN VOETPADEN. LEGGER DER WEGEN EN VOETPADEN. 4 AANWIJZING RICHTING. van i SOORT en KLASSE.! HET VOETPAD. 2. 4. 5. 3. 6. 9. 10. Brw 1ste. De gemeente venhage. 548 Meter. Idem. ld. Idet Idem. Idem. Idem. ld. 19, Idem. Idem. Idem. rijweg. 87 Meter. ld. Idem. Idem. Idem. 71 Meter. ld. 29, 34. Idem. bermen. Idem. Idem. De Zandweg. 2de. en 2 ld. Idem. ’b Gra- 36, 31. Grintweg. veningschebosch en voetpaden I langs den LENGTE EN GEMIDB] BREEDTE. gemeente 'g Gra-, belendende 6 N. rijweg 5 2 M. AANWIJZING wie met het onderhoud is belast. legen [werken. c bL c 8 i 10 M.. ryweg gi 6 M. en 1 M. breed Van den Scheveningsche! weg tegenover het koetshuis: van Banchory villa tot aan den van Stolkweg. BENAMING 1 VAN DEN WEG OF VAN Van den f weg tusschen Banchory villa en Plantlust in eene kron kelende Zuidwestelijke rich-: ting tot aan de Waterdel. 37, 38. Het Frankenslag in de Westduinen te Scheven ingen. eiffenrinm hot voeren. Verbinding den Kanaal- 2de Weg in hetSche- veningschepark, [genaamd Parkweg. 30. Van het Bovenkolenwa- 1575.50 Meter, j genslag te Scheveningen in eene kronkelende Zuid- i westelijke richting tot de jDaniëlsplas. Van den van Stolkweg in Noordoostel. richting, langs den kop der Waterpartij tot aan den grintweg ten Noor den langs de Waterpartij, niet eene dubbele vertakking aansluitende. Van den Kanaalweg in eene rechte l{jn tot aan den van Stolkweg. Deze weg is aangelegd in het jaar 1881. De gem. ’sGra- r «-• venhage. Deze weg is I aangelegd in het paar 1877. Lengte. 397.50 Meter, j 12 Jl„ i rij weg sa I voetpaden (2.50 M. bn i. 389 Meter als! 1ste gei 1ste ged.191 M- waarvan richting,Isde ged. 165 M. 12 M.. wa rijweg br M.dekiiK den 5 M. 3de gedeel de beide 10 M.. als rijweg 6 een v<»etw Deze weg is aangelegd in het baar 1883. Burgemeester en Wethouders der Gem:’s Gra-i venhage. Deze weg is i aangelegd in het baar 1876. 39, 40, Weg van het Bo venkolenwagenslag itot het slag in de I Westduinen te Sche- i veningen. Verbindingsweg 35, 36. tusschen het Sche- gedeeltelijk veningsiv u park, genaamd „Dwarsweg". j naar grintweg Noord w. der Waterpart yge naamd Hoogeweg. van Grintweg, met bermen. den van Stolkweg. I 'enhage™' 8 Gra’ v D2. R^n^nte ven h Age. Burgemeester en Wethouders der Gom. ’sGra- venhage en de, belendende eige-l naren. gem. ’s Gra- venhage voor het venhage 2de ged. zijnde 10?' M. De belendende: eigenaren voor het 1ste ged. zijnde' 1074.50 Meter. Deze weg is aangelegd m het .laar 1875. s Gra- Burgemeester en Wethouders der Gem. ’s Gra- venhage. RIJZING jen letter i teekening Ie daarin het voêtpaïof del I Van den weg genaamd .„Hoogeweg’’, in bijna even-i wijdige richting met den Ivan Stolkweg loopende, en -aansluitende aan den weg genaamd „Duinweg”. Van den grintweg langs 'de Zuidoostzyde van de Waterpartij, in eene Noord- 2de ged. 33M.-weg: westelijk gebogen r’rth*™, jen aansluitende met eene vertakking aan den grintweg 1 genaamd „Hoogeweg”. 10. 33. Verbinding van Grintweg, den Scheveningsche voetpaden, met den van Stolk gedeeltelijk aan beide zijden en bermen. Soort. Klasse. Grintweg. aan beide NAAM der EIGEN AREN van den weg, kunstwerken. Weg van den Van Stolkweg naar den voetpaden -- ~-dw non hoi Ha zijden. Scheveningsche' 1177.50 Meter, n Rnnrhnrv vil In M. en Kj over «‘1 van 1W den Scheveningsche voet] v.szvl non Q4 rtnAru weg. De «gendom, hét I onderhoud of j het beheer.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 332