Hf M 0F VAN 15 15 Mi •fa1 10 11 WEGEN EN VOETPADEN. LEGGEN DER WEGEN EN LEGGER DER VOETPADEN. benaming aanwijzing aanwijzing LENGTE EN GEMID1 VAN DEN WEG RICHTING. van BREEDTE. SOORT en KLASSE.’ 5. 4. 8. 9. 3. 10. 2. Er* Lengte Klasse. Soort. 1ste. ven ha ge. 748 Meter, j Idem. Idem. 2de. Idem. 260 Meter. Idem. Idem. 1ste. Idem. Scheve-i Idem. in; Idem. ld. Idem. 46. 47. Wassenaarschestr. 1531.50 M. 254 Meter. Idem. Idem. ld. Idem. 82. Idem. Idem. ld. Idem. Klinker- bestrating. Klinker- bestrating beschelpte voetpaden. ten ba- t einde prank. c s O C rt Vermelding derj 1 en i bescheiden omtrent den eigendom, het onderhoud of Zandweg IJZING a letter eieningl daarin gen terkeu. Schui- aan h’an huis ïinr (Rijde Hing. De Gem. 'sGra- venhage. Van de Wassenaarsche-\ straat over het al'gegraven seinpostduin tot aan het voetpad over de duinen. 41, 45. Weg naar I staal I ningen. denasch-Reiweg met te Scheve- keien I bestraat. Van de Noordstraat in Oostelijke richting, den Bad- weg kruisende tot aan den Harstenhoek. 9.50 M.. Idokeit-nd 487,7 M. en grintwegiweg ö.75| 230 M. !a iM. klinka overigen! schelped Keien- en i klinker- straatweg, gedeeltelijk I verhoogde voetpaden, i kant bestrating i en berm langs het I paviljoen. 41, 43,‘Gromweg. 48. 48,‘Voetpad over de 50. i duinen. 866 M, als' 1ste 1ste ged. kei- straai enstraat 27350ige<i. k M. 2de ged. 6.80 JI klinkerbestra- klinker ting in de be- M. g« bouwde komlhoora 61 M. 3de of ge»»® laate ged. j i Keienstraat, grintweg en voetpad. De Gemeente ’sGra-[ Burgemeester j en Wethouders der gem.’sGra- I venhage. Wegen op het Sein postduin. BH schel pl den - 1ste gedeelte van de kerk-! 1ste ged. 198 jwerf te Scheveningen totjM. 2de ged. aan de gedenknaald 2de 11415.20 M. gedeelte van voornoemde kerk werf by hetinryhek van Hotel Rauch langs het Pa viljoen, Hotel Garni. Badhuis' Oranje Hotel tot het einde! der villa’s nabij de grens der iGemeente Wassenaar. 647 M., waar van 130 M. kei enstraat, R.Ullllg, uvv. 1U. J,- renbaan tot aan den 30 M. klinker-,: --(jen bestrating. I' 27, 41, Noordstraat. 42. I I Aangelegd in 'het jaar 1862. Van de Hangbrug over ihet Kanaal te Scheveningen in een gebogen Noordooste- I lijke richting, door de vroe- 'gere rc'ML~~.. Badweg tegenover den i j straat weg naar het Pomp station. -^1 Ifite ;<ierd i hotel d,. br en f huis 5.25 ideld. wie met het ;het voetpad of de onderhoud is V. UWlUlllf I NAAM VAN bewijzen HEN, die het beheer daarover; belast, i voeren. i onderhoud I het beheer. E“g! HET VOETPAD. A r 1 1. i Van de Noordstraat in ‘Zuidoosteiyke en oosteiyke 'richting tot den asch- en [vuilnisstaal te Scheveningen I Van de kerkwerf oosteiyke richting tot aan het terrein (landzijde) van bet Badhuis. NAAM der EIGENAREN van den weg, kunstwerken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 333