Of 15 15 17 I A’ F L, I i Klasse. I 16 LEGGER DER WEGEN EN VOETPADEN. LEGGER DER WEGEN EN VOETPADEN. BENAMING AANWIJZING AANWIJZING LENGTE EN GEMIDI VAN DEN WEG RICHTING. van BREEDTE. OF VAN SOORT en KLASSE. HET VOETPAD. 4. 5. 2. 7. 8. 9. 10. Bncq 1ste. 892 50 M. ld. Idem. Idem. Van den grintweg langs; 60, 23. Weg naar het Schiet-Grintweg en ld. Idem. Idem. bermen. Idem. 21, 63-iWassenaarscheweg Grintweg, I belendende 2klasse.;tot aan de woning Üiiennest 2-5 M. 1283 M. 64, 65. Benoordenhout. 1ste. Idem. Idem Idem. De Gem. s-Gra-' ld. De Gemeente eigenaren. terrein der stede- lijke Schutterij. Bepuinde landweg, bermen. 1ste, voor den Do Gemeente venhage. 66, 67, BezuidenhouL 68, 69. c a s «j fugmet b land- D en i boven- Soort. ‘50, 60, Wegens naar het Grintweg, 52. Zwitsersche gebouw schelpen pad en bermen. 11 le g« an.k^enstrV'ÏDOweg 81 de'M. 2e gedeelte gedeelte - khnkerstraat |gen)i<M- 11766 Meter te 'zamen 1896 M. Gemeente’s-Gra- venbage. wie met het hot voetpad of de; onderhoud is I 13 M.. i rijweg a voetpad en paarde .born 3M. I Vermelding deri I bewijzen en bescheiden omtrent den •17, 16, Straatweg langs het Rijweg 61. Kanaal. klinkerstr., j I voetpad, paar den pad. j gedeeltelik jen bermen. Deze weg is voor een klein gedeelte begrint. NAAM VAN HEN, die het i belast b6i‘T daar°Ver belast voeren. I onderhoud of het beheer. Langs dezen weg ligt aan de ztfde van de Koningskade een bestraat trottoir van 21M. lengte door de gemeente’s-Gra- venhage be straat en onder houden. Van de Koningskade langs de Benoorden houtschesloot en Noordzijde van het Haagschebosch tot aan het erf van Borsboom of tot aan de sloot die niet overbrugd is. Van de Bezuidenhoutsche 1ste gedeelte brug langs de Laan van keienstr. Nieuw Oost-Indiö tot aan f n grens der gemeente Wasse naar of Molensloot. Van den grintweg langs; Van Kanaal Van 1 het Kanaal in Noordelijke enjtot Schietter- gedeelte jNoord-Oostelijk richting tot rein 432 M. van,2e gedeelt en langs het schietterrein tot hier tot de .aan de Zanderijvaart. i Zanderij vaart '170 Meter. -'"-■•■jivvi VU j verder de belendende eigenaren. De brug over de Molensloot in onder houd by het Polderbe stuur. I 5.50 51. rywegi ïgemidd. FUZING »n letter I eekening daarin egen rerken. bouten De niet eigenaren. i land- D. De paarden tram weg ligt ge deeltelijk in de glooiing langs het kanaal en gedeeltelijk op jde berm. Langs het ka- i naalboord ligt ter lengte van den weg een be- schelpt voetpad. Van de Koningskade in'.Grintweg 578 Grintwi ,11. beschelpte voetpad ’rijweg 999.60 jbeschelpti hiernevi 4.25 M. i 6 M. en 1 Meter, j beschelpte rijweg, uvu zandweg, Zandw. voetpad bestaat trottoir en bermen. Rijweg ge deeltelijk bestraatmet keien en met klinkers, trottoirs voetpaden, zoowel be straat alsbe- schelpt, ber men enpaar- den tramw. s-Gra- Burgemeester en Wethouders I der Gemeente ’s-Gra venhage. j Idem. c JOC i fff Lengte. Van den Bad weg in Noord-j 320 M. rijweg Rjjwegl ioosteiyke richting langs en en 305 M. voet- voetpad a ,om het Zwitsersche gebouw pad. tot aan de Zanderijvaart. Van de Koninginnebrug Zuid Oostwaarts, buigende langs de Burgerlijke Begraaf plaats tot aan de Sumatra- straat. I geniet- «rem. s-Gra-1 De Gemeente ‘s-Gra Burgemeester prweif. venhage gedeelte- venhage, voor zoover het en Wethouders- lijk, overigens de onderhoud der bestra- der gemeente i belendende eige- ting betreft tot de brug ’s-Gravenhage naren. over de Molensloot eu en belendende i verder de belendend» 3. eige- De belendende' 'eigenaren. belendende' De Inaren. NAAM der EIGENAREN van den weg, v .VVLJ/UM UtJI kunstwerken. j an ue woningsaaoe in'.r Oosteltfke richting langs de!M. buitenplaatsen Oostduin, Arendsdorp en ClingendaalM. Zandweg.;! 51., r hmrnf of de Grens der gemeente Wassenaar.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 336