L I - 16 I- K Overzicht der ontvangsten. f 42000,— f 31.995,25 7.623,50 f 39.618,75 Meer ontvangen f Tekort /sW V Lijders voor rekening der Rijksverz. bank Lijders aan Lupus Verbandmiddelen Gasten Verkoop Röntgentoestel Bjjdragen van Regenten van het voormalig Isr. Ziekenhuis Raming Betalende lijders, ge woon tarief Betalende lijders ver hoogd tarief 1 2 000,— 49150,07’ f 7150,07’ Overzicht der Uitgaven. 2 VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIS. itgegeven. Tekort. Over. Begrootingsposten. f 804.3} Totaal Toegestaan bij de I begrooting. n n n n 1868.10 785,05 5.584,65 1.099,75 219,12 5 27.80 600,— f 74,56s 1951,71s 2557,29 326,49 563,41 7168,10 16785,05 375,34 726,11 602,86 1 8114,12 123,- 4787,16 17500, 48228, 700,—! 81200,- 14000,- 3200,— 2500,— 3500,— j 25000,—! 3000,- I 17500,— 47423,665 774,56’ 83151,71* 16557,29’ 3526,49 3063,41 2936,91 24342,81 2625,79 5300,— 16000,— 900,—j 1300,—! 1000,—! 8300,—; 123,— 6500,—: 238251,- f 240584,41 f 8126,63 s I 2557,29 Bezoldiging der Geueesheeren Loonen en kosten personeel Administratiekosten Eet- en drinkwaren Kleeding en ligging Dagelijksche herstellingen Aankoop van meubelen Onderhoud van meubelen Verwarming en verlichting. Kosten van schoonhouden Aankoop, onderhoud van instru menten Bewassching Vervoer van zieken en lijken. Allerlei kleine uitgaven. Verbandstoffen Onvoorziene uitgaven Rentelegaat Rahmin Aghion Duinwater 524.6 573.3 397,1 185,1 1712e 2333,' 563.0 657,1 374,3

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 340