16 W. J. Wenkenbach, Secretaris. Dc Commissie van bijstand in het beheer van het Gemeenteziekenhuis, Waarn - Voorzitter. Eene vergelijking met de beide vorige jaren levert de de navolgende uitkomsten op: f f Met verwijzing overigens naar het hierbijgevoegde ver slag van den Geneesheer-Directeur, vermeent de Commissie te hebben voldaan aan de opdracht bedoeld in de aangehaalde verordening. Niet verrekend worden de kosten van 101180 verpleeg dagen van lijders door tusschenkomst van het Burgerlijk Armbestuur opgenomen. 3 VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIS. 1905 1906 1907 0,425 1 Hieronder niet begrepen ƒ123 van het Rentelegaat Ralimin Aghion. ÖWEERTS, 4181 1069 121679 97845 4069 982 123609 101180 21793,445 40060,95 193515,23 1,89 3713 859 102420 84072 i I 'otaal aantal patiënten lasse-patiënten 'otaal aantal verpleegdagen erpleegdagen Burg. Armbestuur. 0,423 24342,815 49150,075 240461,410 1,945 et- en drinkwaren per dag. p. pers erwarming in verlichting Cm van alle ontvangsten t>ni van alle uitgaven 'otale kosten, per dag, per patiënt 0.418 f - 19768,355 53547,14 220989.62 1,815

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 341