1 r 1 1111 16 I 7,8%} V e r p 1 e e g d.a g e n 1907. 9716 Totaal Opgenomen in 1907,3750 patiënten in 1907 dus 180 1278 7113 11048 :2810101180J123609 38 23 Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September. October. November December Rijksv. Bank Totaal verpleegdagen in 1907, 123609, is ruim 30 verpleeg- dagen per patiënt. 1906 had E 17 12 37 41 12 3 I i 3 i 957 947 1031 1005 I 884 820 864 793 705 919 968 1155! >2810 121679 verpleegdagen, 1930 meer. Op 1 Januari 1907 aanwezig 319 patiënten is ruim 92 9822 9125 9287 9861 8638 10609 I 2810 Kleinste aantal patiënten was 286 op 19 October. Grootste 388 10 Februari. 2 °/o J 9057 10852 8743 10425 9044 10765 8251 9903 8462 10278 8203 8453 10156 8232 78991 7933 8265 673 123 612 122 551 89 546! 115| 780 82! 611 117 722 82; 674 58! 4511 52 383! 86 504 187 606 Hersteld in 1907, 3346 patiënten is ruim 82,20 °/o Overleden in 1907, 400 9,80 °/o In behandeling gebleven 323 patiënten is ruim 7,90 °/o i j 6 VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIS. n J I I van het aantal ver pleegden. van het aantal ver pleegden. O 44 8 165

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 344