18 2 Het Bestuur is thans samengesteld als volgt Mr. A. Nilant, Voorzitter. Dr. A. N. Erkelens, Onder- Voorzitter. W. A. van Boven, Penningmeester. M. L. Q. van Ledden Hulsebosch. J. Binnendijk. Dr. J. C. v. d. Slooten. J. J. Hofman, Secretaris. Op het Hygiënisch Congres te ’s Bosch en by de Confe rentie van volks- en schoolbaden te Scheveningen werd het Genootschap door een zijner leden vertegenwoordigd. Evenzoo werd eene uitnoodiging ontvangen van het Nationaal Congres voor Kinderbescherming, om deel uit te maken van de commissie van bijstand, wat aan een onzer leden is opge dragen. Adhaesie werd gevraagd aan het Genootschap door de Vereeniging voor vervroegde winkelsluiting, door de Ver- eeniging voor de Nederlandsche Tentoonstelling voor huis industrie en door een aantal bewoners van perceelen, gelegen om en nabij den Aschstaal, die een adres hebben gericht aan den Gemeenteraad om verbetering in den vuilafvoer hier ter stede te brengen. Van het Gemeentebestuur werd afschrift ontvangen van eene circulaire aan H. H. Geneeskundigen betreffende het afgeven van duplicaat-vaccinatie-verklaringen, waarvan de vergadering werd in kennis gesteld. VERSLAG VAN HET HYGIËNISCH GENOOTSCHAP.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 353