19 7 Voorts werden nog de volgende ambtenaren aangesteld: Directeur J. Rutten, hiervóór belast met den dienst der Nevenproducten. J. de Zwaan en H. J. Lommers als chef-machinist voor één jaar met ingang van 1 Jan. en 1 April 1907, jaarwedde f 1150 en f 1050. H. M. Kempenaar, tijdelijk 2e klerk, als 2e klerk met ingang van 1 Januari 1907, jaarwedde f 600. J. M. Coeland, J. Boonacker, C.'-E. Welter, J. W. G. Riel, M. A. P. Schutter, J. W. Wassenaar, J. G. Pex, P. J. Wief- fering, N. J. J. Blonk, C. Been en W. C. Leurs, allen schrijver, als 2e klerk met ingang van 1 Jan. 1907, jaarwedde f 600. F. Foortse en A. J. C. v. Dongen, assistent geldophalers als geldophaler met ingang van 1 Jan. 1907, jaarwedde f700. M. A. Jenezon, J. 0. 't Hart, J. Koch en D. Vermaas, als schrijver met ingang van 1, 1 Februari, 1, 6 Maart voor één jaar, jaarwedde f 400. W. Hessing, als schrijver voor één jaar met ingang van 1 Maart 1907, jaarwedde f 400. A. 0. Adam Jr., als 2e klerk voor één jaar met ingang van 15 Maart 1907, jaarwedde f 600. H. M. de Roos, E. van Eik en A. van Tijn, als schrijver, voor één jaar met ingang van 15 Mei 1907, jaarwedde f 400. P. B. Bormans. H. J. v. Breemen, W. F. Adolf, F. J. Hil- lenaar, J. M. Boudier, W. C. Claus, A. F. Kool en G. A. de Bie Jr., allen tijdelijk schrijver, als schrijver met ingang van 9 Jan., 1 Febr., 1, 1, 10, 15, 15 April en 1 Mei 1907, jaar wedde f 400. C. C. Bender, tijdelijk inspecteur, als inspecteur met in gang van 1 Juli 1907, jaarwedde f 700. E. van Zon, tijdelijk opzichter, als controleur met ingang van 1 September 1907, jaarwedde f 800. J. Holstein, portier-nachtwaker, als portier met ingang van 1 September 1907, jaarwedde f 650. C. L. Waldkötter, tijdelijk schrijver, met ingang van 1 Sep tember 1907 als schrijver voor één jaar, jaarwedde f 400. J. P. Brandt Jzn., S. Sinnema, A. Groen en A. W. de Keyzer, allen tijdelijk schrijver, als schrijver met ingang van 1, 1, 4 October en 15 September 1907, jaarwedde f 400. A. W. Verbeek, J. G. van Eik, W. J. Molier, W. Stigter, Mej. J. M. de Zwaan, A. J. Vroon, W. Velthuizen en J. A. van Kesteren, als schrijver voor één jaar met ingang van 1, 1, 1, 16, 1, 1, 45 en 1 October 1907, jaarwedde f 400. J. J. van der Kruk, ploegbaas, als stokersbaas voor één jaar met ingang van 1 November 1907, jaarwedde f 900. VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 360