19 8 bij den bouw Overleden zijn de ambtenaren: 1907. Pensioenen zijn toegekend aan 403 229 r 551 J. P. Stultjens, tydelyk geldophaler, als geldophaler met ingang van 1 November 1907, jaarwedde f 700. J. J. Geenjaar, keetbediende, als bediende voor één jaar met ingang van 1 November 1907, jaarwedde f 600. K. Bruyn, lantaarnopsteker, als inspecteur der Publieke Verlichting voor één jaar met ingang van 1 December 1907, jaarwedde f 700. W. F. van Beest, schrijver, den 13n Maart W. C. Vegt, inspecteur Publieke Verlichting, 24 October 1907. 1907. 1907. 1907. Eervol ontslag uit tijdelyken dienst der fabriek Trekvliet werd verleend aan 1 Mei 1 Juli 1 Juli 16 Aug. 1907. 1 Sept. 1907. 1 Dec. 1907. M. Langelaan, cokesrjjder J. Weeber, plaatswerker P. Hordijk, kolenlosser J. Frankfort, cokeswerkman A. Muiters, J. C. Berkhuijsen, lantaarnopsteker D. A. Hofland, fitter J. M. Gielen, stoker W. C. Metz, lantaarnopsteker J. Markus, stoker J. C. van der Bol, kolenlosser P. Verhoeve, cokesrijder T. A. Almoes, smidshelper J. J. Calame, stoker allen eervol ontslagen 1 Mei 1907. G. Singelenberg. cokesrijder eervol ontslagen 8 Mei 1907. P. J. Lens, cokesrijder eervol ontslagen 19 Juli 1907. N. J. Mol, stokersbaas eervol ontslagen 1 October 1907. f 185 831 259 58 68 280 539 337 233 256 213 367 322 417 H. C. Jongepier, teekenaar, met ingang van G. Nijhof, werktuigk. r P. J. Cornelissen, W. J. v.Baarda, bouwk. A. v. d. Vaart. P. de Blois, bouwkundige, VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. n n n n n r> n n n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 361