j. "T I 19 19 I f 2 1T c. f. 20 c. I \f. i. I is se a 10 11 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. ■DIENSTBETREKKING. DIENSTBETREKKING. 24 w.o. 8 T.V 4 T.V. 20 w.o. 257 w.o. 6 T.V. 393 w.o. 55 T.V. 2 n n g- 1 T.V. n 1 5» 1T.’ n n n r> n n n n 1 T.V. 257 w.o. 6 T.V. Overbrengen I 486 w.o. 34 T.V. Overbrengen 706 w.o. 159 T.V. n n 1T.V. 4 1 1 28 11 1 1 6 8 Tijdens de grootste productie 4—10 December ’07. 4 1 1 31 4 Tijdens de kleinste productie 19-25 Juni '07. 4 1 1 1 1 4 1 1 1 4 n n Tijdens de grootste productie 4—10 December '07. 1 6 11 5 4 5 5 6 7 4 lü 2 14 6 7 2 T.V. 53 3 n n 13 6 n n h. i. a. b. ti. 0. p. 1. d. e. 9’ h. i. 12 17 13 2 (i. Tijdens de kleinste productie I 19—25 Juni *07. 1 3 o 5 3 o 2 3 2 5 1 7 1 3 90 17 2 '2 3 a. b. c. d. e. a. b. c. d. a. b. c. 1 4 w.o. 2 1 3 a. b. c. a. b. 1 T.V. 1 Overgebracht Rangeerder Gokesbazen Assistent-cokesbazen Cokeswerklieden Plaatswerkers le kl. 2e Jongmaatjes VII. Watergasfabriek. Gasmakersi Helpers VIII. Bloedloogzoutfabriek. Voorman WerkliedenI 1 T.V. 6 3 1 8 w.o. 0 2 w.o. 12 2 w.o. 2 3 6 5 1 locomob 393 wo. 55T 1 6 w.o. 9 3 2 4 6 4 3 w.o. 3 5 2 12 4 3 2 6 O 9 12 w.o. 7 1 d. e. ti ll. k. l. m. 37 w.o. 3 TA] 76 109 23 4 3 6 IX. Werkplaatsen. i Smidsbaas 1 Smeden le kl. 2e Fitters, Koperslagers. I Fittershelpers Assistent-monteurs Machinebankwerkers. I Timmerlieden le kl. 2e I Ververs le kl. 2e Voorman-metselaars Metselaar overbouwers tijdelük Opperlieden Wegwerkers. I Smidshelpers Jongmaatjes 2 T.V. 2 w.o. 5 w.o. 21.' 11 1 2 4 I 16 7 i 112 w.o. 10 T.V. 3 1 T.V. 1 3 w.o. o 13 9 w.o. 157 6 Overgebracht I Schoonmaaksters (fabr.) (Kazerne- i straat) j Loopjongen II. Stokerij. Ploegbazen I Vaste stokersI I Tijdelyke stokers Cokesrijders of helpers Moezelaars f. I Teeraftappers Syphonpompers III. Machines en stoomketels. Machinedrijvers le kl. 2e kl. Ketelstokers d. 1 Machinedrijvers (locomotief) IV. Zuiver huis. I Voorman I Ploegbaas Werklieden Reserve werklieden V. Drukregeling. Lichtkrachtwaarnemer Drukregelaars Helpers VI. Buitenwerk. i Kolenlossersbaas I Kolenlossers Reserve kolenlossers.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 363