19 14 p !-• Het constructieve gedeelte aan de ’s-Gravenhaagsche Ma chinefabriek voorheen Spoor, Wijnvoord Co. voor f 3.671. Voor den cokèsbreker op het nieuwe terrein werd de oude Westinghousemachine vervangen door eene nieuwe van dezelfde constructie. Overigens werden aan de verschillende toestellen en ge bouwen slechts de gewone vernieuwings- en herstellingswer ken uitgevoerd, om deze in goeden staat van onderhoud te houden. b. Fabriek Trekvliet. De werken aan de nieuwe fabriek aan den Trekvliet wer den krachtig voortgezet. De volgende werken werden na openbare of onderhandsche aanbesteding gegund. Het directiegebouw, de adjunct-directeurswoning, twee op zichters woningen, het magazijn en de portiersloge met hoofd ingang, aan N Willemse te Vreeswijk voor f 130.000. De reparatiewerkplaatsen met laboratorium aan P. Both te Vlaardingen voor f 50.745. De bestratingen en afrasteringen aan H. W. van Riemsdijk en J. J. Cos voor f 33.283,40. De tydelijke brug over den Trekvliet met steenen walbe- schoeiing en baggerwerk aan J. v. d. Vlugt voor f20.430. De vloeren, betimmering enz. van de bad- en waschlokalen aan J. v. d. Elshout Gzn. voor f 8.050. De levering der sanitaire artikelen hiervoor aan Robbert Kalff Co. te Amsterdam voor f 6.092. Eene cokestransportgoot systeem de Brouwer aan de Köl- nische Maschinenbau A. G. te Köln Bayenthal voor 12.600 Mark. Een rangeerlocomotief aan de Machinefabriek Breda, voorh. Backer Rueb voor f 10.600. De levering van het materieel voor smalspooraanleg aan Geveke Co. te Amsterdam voor f 11.110. De bovenbouw der filterinrichting en de ammoniumsul- phaatloods aan v. Riemsdijk en Cos voor f 11.889. De drukgasinstallatie met lantaarnpalen en lantaarns aan de A. G. für Gas und Electricitat te Köln Ehrenfeld voor f2973,18. Eene fabriekstelefoon-installatie aan W. Horrix Mz. voor f 1850.—. In het geheel werd dit jaar ten behoeve der nieuwe fabriek geboekt een bedrag van f 1.340.320,20, waaronder f 69.450,89 voor rentebijschryving is begrepen, terwijl nog op de rekening werd overgebracht f 72.225,895 voor disagio der leeningen. Op 31 December was ten laste der bouwrekening besteed in het geheel f 3.700.539,60. Nadat den 25sten Juli de gashouder met gas van de fabriek Loosduinsche Weg was gevuld, werd geregeld ook uit dezen VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEK.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 366