19 17 b. Canalisatie. De premie bedraagt voor de gebouwen 40 cent en voor den inboedel 75 cent per f 1000 per jaar. De Directiekeet aan de Fabriek aan den Trekvliet is nog tot 15 Juli 1908 verzekerd voor f 5000 door tusschenkomst der firma D. Hudig Co. te Rotterdam a 2'/40/oo per jaar. Door tusschenkomst dierzelfde firma is op beurspolis ver zekerd f 1.393.000 op gebouwen, toestellen en roerende goederen der Gasfabriek aan den Trekvliet, tegen eene premie van l,22 °/oo van 1 October 1907 tot 1 Januari 1909. In aansluiting met den 30 duims zinker onder den Trek vliet, werd dit jaar een 30" hoofdgasleiding gelegd in de nieuw geprojecteerde straat loopende langs het nieuwe fabrieks terrein en op het terrein der fabriek tot het regulateurs- gebouw. Vervolgens werd in aansluiting met genoemden zinker de 30 duims leiding gelegd langs den Trekweg, en in den weg parallel loopende met de spoorbaan der H. S. M. verbindende den Trekweg met den Rijswijkschen weg. Van uit deze leiding werd langs Rijswijksche weg, Rijs- wijksche plein, Huygensstraat, Huygensplein en Kikkerstraat een 24 duims leiding aangebracht, en verbonden met de 24 duims ceintuurleiding aan het Groenewegje, waardoor de verbinding met de Nieuwe gasfabriek en het stadsbuizennet tot stand kwam. In den Schenkweg tusschen Schenkstraat en Charlotte de Bourbonstraat werd de bestaande 14 duims hoofdleiding door getrokken, teneinde deze later met een te leggen hoofd leiding, komende van de nieuwe gasfabriek, te verbinden. Verder werd nog de 4" leiding in de Herman Costerstraat door een 6", de 2" en 3" leidingen in de Gedempte Raam straat en Groenendalstraat door 4" hoofdleidingen vervangen. Volgens de bepalingen van art. 2 der voorwaarden voor de levering van gas over muntgasmeters werd in een hofje in de Riemerstraat 52,20 M. 3" hoofdleiding gelegd, waarvan de kosten door den eigenaar werden vergoed. Het onderzoek naar gaslekken door middel van palladium- chlooruur, zoowel in de hoofdleidingen als in de service- leidingen werd geregeld voortgezet. Voorkomende gebreken werden hersteld, vervallen service- leidingen opgeruimd. In de hoofdleidingen werden 18 gebroken buizen en 62 lekke verbindingen gevondenin de service-leidingen 47 ver teerde en gebroken services en 52 lekken aan verschillende hulpstukken en kranen. VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 369