I 19 18 8.536,55 N. 248.278,05 M. ver- 118,05 M. Blijft 211.— M. 507.— 126.- 97,50 Opgenomen werden zonder te worden vangen 642.— r 106.— van 1907 een 239.741,50 M. 195.- 52.- 248.160— M. canalisatie, waarvoor huur van ondergrond aah de Gemeente verschuldigd is. Verder behooren nog tot de canalisatie: de leiding in de Passage die aan den West-Duinweg naar het ontsmettings- gebouw en de Aschstaal die achter hotel „Zeerust” die langs Koekamp en Malieveld in ’t Haagsche bosch die van den weg ten Noord-Oosten van Malieveld en Koekamp tusschen Benoordenhoutschen weg en Bezuidenhout die van het Staatsspoorwegen! placement die op het terrein der gasfabriek aan den Trekvliet van af het regulateursgebouw tot aan de grens van het terrein die in de straat parallel loopende met de spoorbaan der H. IJ. S. M. verbindende den Rijswijkschen weg met den Trekweg en de op particulier terrein gelegde hoofdleidingen voor muntgasverbruikers 3.027,50 Totaal 4.964,- M. waarvoor geen huur van ondergrond aan de Gemeente ver schuldigd is. De geheele canalisatie bedroeg dus 253.124,— M. In 1906 bedroeg deze 244.415,50 zoodat ze is toegenomen met 8.708,50 M. Verder zijn in 279 straten onderzoekingen gedaan waarin geen gebreken aan de leidingen gevonden zijn. Het gasverlies per strekkenden meter canalisatie heeft in 1907 bedragen 2,24 M3. tegen 3,02 M3. in 1906. De canalisatie, waarvoor huur van ondergrond aan de Gemeente verschuldigd is, had in het begin lengte van In 1907 werden gelegd 9.156,65 M. Waarvan ter vervanging van reeds gelegde buizen 620,10 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 370