i f I I 19 >- 20 f 4.777,40 Jos. de Poorter Scheepvaart- en Steen kolenmaatschappij W. Hoven Zoon. Scheepvaart- en Steen kolenmaatschappij Jos. de Poorter H. C. A. Henny Steenkoien-Handels- vereeniging. Steenkolen-Handels- vereeniging. b. Gasolie. Op 1 Januari 1907 was in voorraad Aangevoerd werd 2.3SZ.SSC Beschikbaar voor 1907 Verbruikt werd voor carburatie. zoodat op 31 December in voorraad bleef. 17.619,81 8.752,31 7.528.665 110.940 138.079 57.676.792 6.760.000 1.123.100 1.864.538 921.298 9,45 9,50 2.353,18 5 28,— 100,80 615,91 47.044.0! 5.023,1 4.463, (K 221.225,6' 12.542.4' 2 285.000 L. 2.585.633 K.G. 2.915-896 3.200.896 L. 2.974.396 226.500 L. 71.898,7.’ 1.109.41 1.380.1! 576.767,9: 69.628,- 12.185,61 5.541.114 589.567 I 521.995 25.457.500 1.322.257 49.728,7 Totaal f 1.099.985,1 De ontvangen kolen kostten dus per 1000 K.G. f 10,033 tegen f 8 in het vorige jaar. I Voor de aangevoerde kolen werden de volgende uitgaven gevorderd 7,49 K.G. f 8,49 8,52 8,55 8,69 9,40 82.230 K.G. a f 9,55 10 10- n 10- 10,30 10'85 gemiddeld 109.638.075 K.G. a f 9,579 «/ooK.G. f 1.050.256,91 Daarbij komen de volgende onkosten: vrachtbrievenbelasting stationskosten beschikbaarstelling van een locomotief rangeerloon tusschen het station der H. IJ. S. M. en de gasfabriek f 23.887,60 waarop volgens overeenkomst met de H. IJ. S. M. werd gerestitueerd 19.110,20 arbeidsloonen voor het lossen, enz. 19.866,91 diverse kosten voor lossen, opslag, enz. 8.269.685 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n r> T) n n n n n B O .j. n n n n n n n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 372