19 22 De uitgaven voor Benzol hebben bedragen: 0,88 f 12,50 f 1.313.- 0,8738 12.50 102.298 89.388 f 12.486.5i Arbeidsloonen Totaal Fabriek Trekvliet. Steenkolen. Overbrengen f 12.512,Oi Aangevoerd werd: Alma Consolidation Unser Fritz Wilhelmina Victoria Graf Bismarck Schlagel Eisen Bonifacius. Zollverein- Ewald Londonderry Felling Main Daarbij komen de volgende onkosten Rangeerloonen Af: Restitutie op rangeerloonen - Per 100 I K.G. 0,8745 20.41 5.1 - 13.519.925 K.G. 13.519.925 1.490.317 K.G. 261.475 15.000 15.000 45.000 45.000 15.000 417.159 448.381 10.061.597 705.996 gf 11.936 f 11,— Mij. t. berei ding v. Kool- teerproduc- ten10.504 j Spalteholz Ameschot f 25,50 5,10 - f De Benzol kostte dus; per 100 K.G. f 12,526 of per 100 L. f 10,953 tegen 100 12,726 100 11,199 in 1906. 11.173,5 99.892 10,92» f 12,50 114.234 f 10,931 VERSLAG PER GEMEENTEG ASFABRIEKEN. Per 100 L. Bedragen. Liters. K.G. Leverancier. n n n n n n n b£ I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 374