19 13.519.925 K.G. Bleef op 31 December 1907 in voorraad Totaal HOOFDSTUK V. Steenkolen- Handelsver- eeniging. 4,50 85,62 116,50 829,02 1,50 f K.G. f 19.517,97 34.583,28 82.612,48 -1.037,14 f 137.750,87 De ontvangen kolen kostten dus per 1000 K.G. f 10,189. Overgebracht Verbruikt werd voor: Distillatie Werkplaatsen 30.510.704 M3. 2.494.954 r Totaal 33.005.658 M3. gemiddeld werd dus voortgebracht per 1000 K.G. kolen 278,2 M3. oo K.G. f 136.713,73 9.030.497 K.G. 2.628 9.033.125 K.G. 4.486.800 K.G. de fabriek Loosduinscheweg Voortgebracht zyn of per 1000 K.G. 278,4 M3. Aan de fabriek Trekvliet werden gedistilleerd 9.030.497 K.G. kolen. 2.494.954 M3. kolengas Voortgebracht zijn of per 1000 K.G. 276,2 M3. De totale productie steenkolengas bedroeg: aan de fabriek Loosduinscheweg Trekvliet Gasproductie. In het afgeloopen jaar werden voor distillatie gebruikt aan - - - - - - 109.607.480 K.G. kolen. 30.510.704 M3. kolengas Voor deze kolen werden de volgende uitgaven gevorderd i 2.001.844 K.G. a f 9,75’„o 3.458.328 10,— 8.059J753 10,25 gemiddeld 13.519.925 K.G. a f 10,112 Daarbij komen de volgende onkosten: Vrachtbrievenbelasting Rangeerloonen en staangeld. IJk-opname van schepen Arbeidsloonen voor het lossen, enz Andere onkosten 23 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. o n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 375