19 25 2.827.311 M3. De jaarlijksche vermeerdering der gasproductie gedurende de laatste 10 jaren is geweest: 5,30 5,35 8.90 10,64 9,81 In 1903 1904 1905 1906 1907 In het jaar 1907 dus meer zijnde eene toename van 7,41 0,490 tegen 0,483 in het vorig jaar; het calorisch effect U. W. 4960 tegen 4964 cal. in het vorig jaar (Zie bijlage I). Uit geregelde dagelijksche waarnemingen is gebleken dat voor verhooging der lichtsterkte van gemiddeld 15,45 tot gemiddeld 16,49 Eng. nonnaalkaarsen per 100.000 meter- kaarsen 604 L. benzol geëischt wordt. Over het geheele jaar berekend is per 100 K.G. gedistil leerde kolen 0,091 L. Benzol toegevoegd tegen 0,113 L. ben zol in 1906. In dit dienstjaar werden gemaakt 40.955.827 M3. gas het vorige jaar38.128.516 De vermeerdering der productie over 1907 in vergelijking van 1897 bedraagt 123.78 pCt. De grootste gasproductie per etmaal werd verkregen op 8 December en wel 168.140 M3. waarvan 138.700 M3. kolen gas en 29.440 M3. watergas. Dien dag zijn in werking geweest 63 ovens met 528 retor ten, waarvan 486 werden geladen en 42 buiten werking bleven. Per in werking zijnd retort werd dus voortgebracht 285,39 M3. gas. De kleinste productie per etmaal was die van 9 Juni en wel 68.573 M3. waarvan 58 051 kolengas en 10.522 M3. wa- tergas. Op dien dag zijn in werking geweest 31 ovens met 259 retorten, waarvan 213 werden geladen en 46 buiten werking bleven. Per in werking zijnd retort werd dus voortgebracht 272,54 M3. gas. De retorten 'werden 5 maal in de 24 uur aan de fabriek boosduinsche Weg en 4 maal in de 24 uur aan de fabriek Trek vliet geladen. 10,39 9,37 7,74 9,18 7.41 In 1898 1899 1900 1901 1902 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 377