l I I 19 26 Kilogrammen. Cokes. Gruis. 62.166.728 6.373.860 7.948.0S 65.328.292 6.427.860 8.086.01 25.330.998 Gruis dienstwoningen 360 360 2.083.01 39.997.294 6.427.500 6.003.ÓI 37.170.540 6.417.800 5.913.64 10.200 Of. 89.4 170 H.L. 1.490H Fabriek Loosduinsche Weg. HOOFDSTUK VI. Cokes, gruis en uitziftsel. gruis a 60 uitziftsel a 60 I Uit- ziftsel 17.882,861 4.728.101 56.980 1.977.140 26.884 17.512 21.736 28.380 1.804 25.080 564.520 235.260 1.810.380 37.380 W. G. F. centr. verw. gash. 2.826.754 64.244 H.L. Uitziftsel stoomketels K. G. F. 3.161.564 54.000' j 138.« Beschikbaar voor verkoop. Verkocht werden 844.785 H.L. cokes a 44 K.G. 106.955 gruis a 60 98.560 uitziftsel a 60 Derhalve bleef in voorraad op 31 Dec. 1907 Op 1 Jan 1907 was in voorraad: 71.854 H.L. cokes a 44 K.G. 900 gruis a 60 I 2.300 uitziftsel a 60 De 109.607.480 K.G. gedistil- leerde kolen hebben opge- bracht aan cokes (met inbe- grip van gruis en uitziftsel) 76.488.608 K.G. zijnde per 100 K.G. kolen 69,78 K.G Verbruikt werden Cokes voor: de ovens generatoren watergasfabriek calorifères badinrichting stoomketels K. G. F. kantoren werkplaatsen dienstwoningen locomotief centr. verw. hulpgash. W. G. F. wachtlokalen publ. verlichting Gasfabriek Trekvliet. VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. n Tf n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 378