i i l 19 28 a 0,30 f 261,- Van het Uitziflsel werd verkocht: en verbruikt: 13.923,225 Overbrengen 3.610,57 ri5.O68,175 t ..af 0,25 0,30 0,45 ..af 0,3379 1,80 f 36.145,75 Af: Aandeel in het saldo der Onkosten cokes-, gruis- en uitziftsellevering. (Zie rekening N°. VI van het Administratief Overzicht) Blijft Geklopt. 142.478 ILL. 200.228 298.075 640.781 H.L. (75,9%) 0,3479 59,14 - 201,86 f 34.874.2S Af: Aandeel in het saldo der Onkosten cokes-, gruis- en uitziftsellevering. (Zie rekening N°. VI van het Administratief Overzicht)1.069,61 Blijft f 35.076,14 Totaal. 260.513 ILL. (30,8 257.026 (30.4 327.246 j38’s 844.785 H.L. De verkochte 844.785 H.L. cokes werden afgeleverd als volgt: Grof. Gehaald, op contract118.035 ILL. id. op kaartjes56.798 Bezorgd: 29.171 204.004 H.L. (24,1 Van het Gruis werd verkocht 4.594 H.L. 73.780 28.581 106.955 ILL. en verbruikt: 6 H.L. 106961 H.L. Voorraad 1 Januari 1907 900 H.L. a f 0,29 Voorraad 31 Dec. 1907 170 H.La Af Totale productie (Van het verkochte gruis werden 8.069 H.L. aan huis be zorgd.) 1.144,95^ .f 13.923.22' 98.560 H.L. 5 f 0,11625 f 11.457,60s 34.717_ 0,104 3.610257 133.277 H.L. f 1.148,50 22.134,— 12,861,45 -.f 36.143,95 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. r n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 380