19 29 0,105 156,45 Kilogrammen. Fabriek T r e k v 1 i e t. Cokes. Gruis. 5.168.071 18.392 1.779.499 254.940 458.700 3.388.572 396.240 134.400 3.388.572 396.240 134.400 chikbaar voor verkoop Overbrengen atoren rkplaatsen 'ijgstoken div. gebouwen, !nz 1.714.687 37.444 440 4.136 4.400 21.360 437.340 Uit- I ziftsel. 252.660 300 1.980 e 9.032.497 K.G. gedistilleer- 651.180 593.100 Overgebracht f 13.923,225 Voorraad 1 Januari 1907: 2300 H.L. a f 0,104 f 239,20 31 Dec. 1907: 1490 H.L. a Af Totale productie 82,75 f 13840,475 Afteel, ovens s stoom productie stoomproductie rkplaatsen flatwoningen de kolen hebben opgebracht aan cokes (met inbegrip van gruis en uitziftsel) 6.412.351 K.G zijnde per 100 K.G. kolen 70,99 K.G. irbruikt werden, Cokes voor: I ovensI «mproductiej omobiel voor gaspon! pen 100 K.G. kolen leverden na aftrek van hetgeen voor eigen gebruik noodig was, 0,76 H.L. cokes, 0,097 H.L. gruis en 0,089 H.L. uitziftsel. VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 381