19 31 a f En verbruikt HOOFDSTUK VIL 40,60 f 3.852,96 19,60 1.003,32 47,60 1.050,92 227,85 795,07 1.022,92 f Particuliere verlichting. Het aantal gasverbruikers, waaronder de gemeente-gebou- wen, heeft op 1 Januari 1907 bedragen 38.300 verbruikers op meter, met 272.058 meterlichten en 116 verbruikers op abonnement met 223 lichten. Op 31 December waren deze cijfers geworden 42.256 verbruikers op meter met 290.418 lichten en 117 verbruikers °P abonnement met 230 lichten. 100 K.G. kolen leverden na aftrek van hetgeen voor eigen gebruik noodig was, 0,85 H.L. cokes, 0,073 H.L. gruis en 0,025 H.L. uitziftsel. 10.713 H.L. Af: Aandeel in het saldo der onkosten cokes-, gruis- en uitziftseilevering. (Zie rekening No. VII van het Administratief Overzicht)64,99 Blijft f 3.812,36 Bij? Voorraad 31 Dec. 1907: 140 H.L. a f 0,29 Totale productie Van het Uitziftsel werd verkocht: 1.960 H.L. a f 0,11625 f 7-645 0,104 9.605 H.L. f Af: Aandeel in het saldo der onkosten cokes-, gruis- en uitziftseilevering. (Zie rekening No. VII van het Administratief Overzicht) Blijft Bij: Voorraad 31 Dec. 1907: 280 H.L. a f 0,17 Totale productie De verkochte 11.269 H.L. cokes werden alle op kaartjes afgehaald, n.l. 2.546 H.L. grof en 8.723 H.L. geklopt, resp. 22,6% en 77,4%. Van het Gruis werd verkocht: 2.041 H.Laf 0,30 f 612,30 4.423 a 0,45 r 1990,35 6.464 H.L. a f 0,4026 - f 2.602,65 En verbruikt 4.249 0,30 1.274,70 3.877,35 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. T) l) Inclusief in eigen gebruik 32 meters met 1933 lichten. f n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 383