19 35 daglicht 73 5687 lichten. 87 alles Voor gasgloeilichtbranders 2 groepenbranders met 4 pitten 1 3 B 2 Graetzinlichten 30 groepenbranders met 2 pitten 6 3 2 Lucaslichten 68 groepenbranders met 2 pitten 13 3 2 Hallerlichten per uur. Overgebracht 5614 lichten. In den loop van 1907 werd de verlichting uitgebreid met zoodat aanwezig zijn waarvan in den winter niet werden ontstoken 87 Op 31 December was dus het aantal 5600 lichten. Onder dit cijfer zijn begrepen 5478 gasgloeilichten met 5626 pitten en wel 5352 branders met gaatjes-glazen, 98 groepenbranders elk met 2 pitten, met gaatjes glazen, 20 3 2 4 2 Lucaslichten, 2 Hallerlichten, 2 Graetzinlichten elk met 3 pitten. Alle branders zijn, elk pit voor zich, van een i aansteek)-vlam voorzien. In 1907 is het aantal gasgloeilichtbranders met 287 stuks uitgebreid, het aantal pitten met 311. In den zomer waren te Scheveningen bovendien 88 gas gloeilichtbranders opgesteld, waarvan aan het einde van het badseizoen 87 werden afgenomen. Tevens werd voortgegaan met het aanbrengen van tril- apparaten (l’anti-vibrateur Chalmers) op plaatsen waar daar toe aanleiding bestond. Op 31 December werden ontstoken: 46 lichten van 200 L. verbruik per uur, brandende van zonsondergang tot zonsopgang (nachtlichten). 3345 gasgloeilichten van 100 L. (nachtlichten). 76 lichten van 200 L., brandende van zonsondergang tot middernacht (avondlichten). 2007 gasgloeilichten van 100 L. (avondlichten). 126 groepenbranders gasgloeilicht (intensief-lichten). 1 gasgloeilicht van lOOL.tot verschillende uren in de avonden. Voor het verbruik der daglichten wordt gerekend: 6 Liters 24 18 18 12 12 12 6 6 6 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEK. n n n n n n n r> Ti n r> n n n T) n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 387