19 36 f 119.887,82 De kosten van uitbreiding van het materieel der publieke verlichting, die door de Gasfabrieken gedragen worden, be liepen f 5.939,39s. 63.781.535 4.409,94 17.674,50 17.494.22 3.636,54 13.825,05 3.40065 f 244.109,76 De publieke verlichting heeft dit jaar 1.998.122 M3. gas gebruikt tegen 2.026.452 M3. in 1906, eene vermindering dus van 28.330 M3. of 1,35 (tengevolge van meerdere toepassing van gasgloeilicht en van electrisch licht). Per inwoner heeft dit verbruik 7,93 M3. bedragen tegen 8,25 M3. in het vorige jaar. 1 Voor het eerst werden ditmaal de volledige kosten der publieke verlichting aan de Gemeente in rekening gebracht als volgt Voor gasverbruik, 1.998.122 M3. a 6 ct. perM3. loonen, ziekengelden enz. der lantaarn opstekers bezoldiging der Inspecteurs gloeikousjes, glazen en 'diversen onderhoud van het materieel onderhoud, huur en onkosten der wacht lokalen afschrijving van het materieel rente van het kapitaal vastgelegd in het materieel In den zomer werden te Scheveningen nog ontstoken: 27 gasgloeilichten van 100 L. van zonsondergang tot zons opgang (nachtlichten), 58 gasgloeilichten van 100 L. van zonsondergang tot midder nacht (avondlichten), 2 gasgloeilichten (groepenbranders) van 200 L. van zons ondergang tot middernacht, 1 gasgloeilicht brandende van 11 uur namiddag tot zons opgang. De gasgloeilichtbranders te Scheveningen waren alle voor zien van gaatjes-glazen en geplaatst in vierkante lantaarns met geëmailleerd Ijzeren reflectors, behalve die, staande aan de Zeezijde van het Kurhaus, welke in ronde lantaarns, systeem Brussel, en die aan de Visschershaven welke in Ritterlantaarns geplaatst waren. Tot de openbare verlichting behooren nog 2 olielichten van de vroegere Loosduinsche straatverlichting. Het aantal branduren van een nachtlicht gedurende het geheele jaar heeft 37323/4, dat van een avondlicht 2002 bedragen. VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. n n n n n n T> n n Et.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 388