19 37 HOOFDSTUK IX. 52.750 M3. 40.955.827 41.008.577 M3. 78.000 Zoodat het verlies heeft bedragen en 37.772.282 M3. 1.998.122 8.146 584.135 Hiervan is afgeleverd: Aan particulieren en gemeen- tegebouwen publieke verlichting wachtlokalen P. V. eigen gebruik en bleef op ultimo December in de gashouders aanwezig a/d fabriek Loosduinsche weg 51.000 fabriek Trek- vliet 27.000 40.440.685 M3. 567.892 M3. zijnde 1,3866% van de geheele productie of 2,24 M3. per strekkenden meter canalisatie. De laatste 2 cijfers hebben in 1906 bedragen 1,935% en 3,02 M3. Indian de dagelijks verkregen hoeveelheden gas herleid worden tot een temperatuur van 60° F. en een barometer stand van 760 mM. wordt over 1907 de productie 41.582.647 M3. zijnde 626.820 M3. meer dan door de fabrieksgasmeters werd aangegeven. Naar dit cijfer berekend heeft het gasverlies 1.194.712 M3. bedragen, zijnde 2,871% van de geheele productie of 4,72 M3. per strekkenden meter canalisatie. In 1906 waren deze cijfers respectievelijk 3,314 °/o 5,24 M3. Gasverlies. Op den lsten Januari bevond zich in de gashouders Door de fabrieksgasmeters werd aangegeven als gemaakt in dit jaar VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. n n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 389