19 38 HOOFDSTUK X. Afgeleverd. Hoeveelheden. 32.W2.355 M3. i 80,38 1,04 100- Totaal 40.930.577 M3. 253.124 M. te zamen Gaslevering. De aflevering blijkt uit den volgenden staat: 1.002.649 3.173.962 3.764 70.966 In van het geheel. 2,45 7,76 0,17 0,05 0,42 4,91 1,43 1,39 19.568 171.952 425.512 401 1.153 1.998.122 8.146 584.135 567.892 Per inwoner werd verbruikt: Aan particuliere verlichting publieke waarbij voor verlies moet worden gevoegd te zamen Aan particulieren Op meter voor verlichting en verwarming (w. o. onge meten 318 M3.) Op meter voor industrieele doeleinden Op muntmeter Op idem gymnastieklokalen. Abonnementlichten Luchtballons Illuminatiën Aan Rijswijk Aan de gemeente: Op meter Abonnementlichten. Illuminatiën Publieke verlichting Wachtlokalen P. V. Aan eigen gebruik Aan verlies 147,53 M’. 7,85 2,24 157,62 M3- tegen 153,90 M3. (waaronder 3,02 M3. voor verlies) in 1906. 150,05 M’. 7,93 2,25 160.23M tegen 153,18 M3. (waaronder 3 M3. voor verlies) in 1906. Op 31 December bedroeg de lengte van het buizennet Per M. Canalisatie werd afgegeven Voor particuliere verlichting publieke verlies VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 390