19 39 HOOFDSTUK XI. Koolteer. Fabriek Loosduinscheweg. 6.115,83 H.L. 43.750,87 49.866,70 H.L. Zoodat op 31 December 1907 in voorraad bleef be- Afgeleverd werd Verbruikt werd Afgeleverd werd op contract Aan parti culieren Het grootste gasverbruik per etmaal is dat van 14 December geweest met 176.635 M3. en het kleinste dat van 9 Juni met 63.473 M3. 44.334,63 H.L. 132,07 1.789,60 f 56.254,59s 44.466,70 5.400,— H.L. 0,10 f 58.044,19» Op 1 Januari 1907 was in voorraad. De 109.607.480 K.G. gedistilleerde kolen hebben opgebracht zijnde per 100 K.G. kolen 3,99 L. Beschikbaar ten verkoop De kosten op de aflevering hebben dragenf 1,75 Af: Restitutie op rangeerloon 1,65 -Af: 132,07 H.L. a f 2,— Te zamen 6.426,— 9.247,— H.L. af 1,40 f 12.945,80 18.507,— 15.947,— 633,63 44.334,63H.L. gemiddeld af 1,303 f 57.780,155 Verbruikt werd 132,07 H.L. a f 2,— 264,14 f 58.044,295 Voorraad 1 Januari 1907: 6.115,83 H.L. a f l,84'/3 f 8.215,60 Voorraad 31 December 1907 5.400,— H.L. a f 1,19 Af Totale productie 1,315 24.336,70s 1,19 18.976,93 2,40 1.520,72 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. n n n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 391