19 41 f 5.921,13 5 Solventolie. b. 29.412 L. 531 K.G. 582 L. Totale productie HOOFDSTUK XIII. Ammoniakwater. 121.845,93 i 127.260.93 H.L. 121.460.93 5.800,- H.L. Geproduceerd werd Daarvan werd verkocht En verbruikt: I Voor natte zuivering div. doeleinden Overgebracht Voorraad 1 Januari 1907 50.000 K.G. a f 1,65 °/o K.G. f 825,— Voorraad 31 December 1907 20.000 K.G. a f 1,75°/ Af - Totale productie L 28.680 L. 150 - 28.830 o K.G. 350,— -29.412 L. Zoodat op 31 December 1907 geen voorraad aanwezig was. 74,34 3,80 70,54 4751Z f 5.446,135 Fabriek Loosduinsche Weg. De voorraad slap ammoniakwater bedroeg, blijkens het verslag over 1906 op 1 Jan. 1907 5.415,H.L. De in dit jaar gedistilleerde kolen hebben opgebracht zijnde per 1000 K.G. kolen 1,1117 H.L. van eene gemiddelde sterkte van 2,30° Bl' Te zamen Van deze hoeveelheid is afgeleverd. Op 31 December 1907 bleef in voorraad 121.407 H.L. werden op contract verkocht. Deze hoeveel heid bevatte 168.678 K.G. vluchtige en 42.027 K.G. vaste ammoniak. Per hectoliter dus 1,7355 K.G. ammoniak. Per 1000 K.G. gedistilleerde kolen werd verkregen 1,9285 K.G. ammoniak. Verkocht werden 531 K.G. af 14,— °/o K.G. f Af: Kosten op de aflevering f De verbruikte hoeveelheid werd geboekt a f 5,65 per H.i,162^90 f 1699,44 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. 1 n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 393