L L I 19 fit i 42 f 71.298.02 14.515,25 f 85.813,27 I 10,57 f 1350,94 Blijft 13.612 H.L. a l°Bé 30,60 f 84.482,36 Af: Kosten op de aflevering De meer waarde van het gedurende 1907 geproduceerde geconcentreerd ammoniakwater 1 Januari 1907 Bij de cyaanzuivering werd verkregen Te zamen Hiervan werd afgeleverd Op 31 December 1907 bleef in voorraad f’ a b r i e k T r e k v 1 i e t. De van 4 Sept. 31 Dec. 1907 gedistil leerde kolen hebben opgebracht aan slap ammoniakwater zijnde p. 1000 K.G. kolen 1 5007 H.L. a 1°B* Hiervan werd verwerkt in de Sulfaat- fabriek Op 31 Dec. 1907 bleef in voorraad -1.361,51 f 84.451,76 Bij Totale productie Voorraad 1 Januari 1907 5.414 H.L. slap a f 0,54586 f 2.955,83 15.184 KG.geconc. 0.06624 1.005,79 f 3.961,62 Voorraad 31 Dec. 1907 5.800 H.L. slap a f 0,58337 f 3 383.56 9.835 KG. geconc. 0,06189= 608,66 - 3.992,22 De voorraad geconcentreerd ammoniakwater bedroeg op 15.184 K.G. 212.850 228.034 K.G. 218.199 9.835 De verkochte 218.199 K.G. geconcentreerd ammoniakwater bevatten 34.758 K.G. vluchtige ammoniak; per 100 K.G. dus 15,929 K.G. Per 1000 K.G. gedistill. kolen werd verkregen 0,3081 K.G. ammoniak. In het geheel werd uit slap en geconcentreerd ammoniak water verkregen 2,2366 K.G. per 1000 K.G. kolen. 121.460,93 H.L. slap ammoniakwater brachten op dus gemidddeld f 0.58699 per H.L. en 218.199 K.G. geconcentreerd ammoniakwater dus gemiddeld f 0,0665 per KG. 7.824 5.788 H.L. a PB" VERSLAG DER GEMEENTESASFABRIEKEN. n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 394