19 43 Op 31 December 1907 bleef in voorraad cember 1907 bedroeg 619,72 f f Totale productie HOOFDSTUK XIV. Cyaanzuivering en cyanidenbereiding. 10.501 K.G. geconcentreerd ammoniakwater brachten op dus gemiddeld f 0,059 per K.G. Af: de meer-waarde hiervan 59,32 560,40 Blijft Bij: Voorraad 31 December 1907: 5.788 ILL. slap a f 0,20 per H.L. a 1° B® f 1.157,60 11.944 K.G. geconc. a f 0,05 per K.G. 597,20 22.290 11.944 K.G. Bij de cyaanzuivering werd verkregen aan gecon centreerd ammoniakwater34.234 K.G Hiervan werd verwerkt voor washer- loog11.789 K.G. En verkocht10.501 Langs den natten weg werden bijna 18 millioen M3. gas van cyaanverbindingen gezuiverd. De geregelde analyses van het gas aan den uitlaat van den cyaanwasher toonden aan dat het gas daar cyaanvrij is, slechts een enkele maal werden sporen cyaan aangetoond. Het de continu doorstrooming van de absorptie vloeistof wordt dus een volkomen cyaanverwijdering bereikt. Een drooginrichting voor het geproduceerde bloedloogzout werd bijgeplaatst benevens een pomp voor de washervloeistof. Voor het overzicht der fabricatie en het handelsresultaat wordt verwezen naar de rekeningen Bloedloogzout en Bloed- loogzoutfabricatie, No. Ill van het Administratief Overzicht. De gemiddelde sterkte van het geconcentreerd ammoniak water was 17°B®. De verkochte 10.501 K.G. bevatten 1483 K.G. ammoniak; per 100 K.G. dus 14,122 K.G. De hoeveelheid geproduceerd ammoniumsulfaat tot 31 De- -- j23.174 K.G. Deze partij was op 31 December 1907 geheel in voorraad. 1.754,80 f 2.315,20 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. f I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 395