19 HOOFDSTUK XV. HOOFDSTUK XVI. Hoedanigheid van het gas. Gaszuivering. De zuivering van het gas van naphtaline geschiedde door wasschen met anthraceenolie gemengd met solventolie, een product van de distillatie van watergasteer afkomstig. Van het aan de fabriek Loosduinscheweg geproduceerde gas werd op deze wijze 17,8 millioen M3. van naphtaline gezuiverd. Aan de fabriek Trekvliet ondergaat al het geproduceerde gas een dergelijke wassching. De nieuwe nazuiveringskisten voor de zuiverhuizen A en B zijn gereed en in werking, de acht kleine kisten, die zij vervangen hebben, zijn gesloopt. De watergaszuiverkisten zijn thans zoodanig ingericht, dat het gas in de kisten gesplitst wordt ter druk vermindering. Voor de kosten der gaszuivering wordt verwezen naar de rekeningen Droge Gaszuivering en Natte Gaszuivering No. I en II van het Administratief Overzicht. Op geregelde tijden werd aan de fabriek het zwavel-, ammonia- en koolzuurgehalte van het gas, genomen uit de leidingen die naar de stad gaan, bepaald. Voor zwavel is met het toestel van Drehschmidt als ge middelde van 52 waarnemingen 0,514 gram per M’. gevonden, voor ammonia 0,004 per M’. en voor koolzuur 1,7 Het onderzoek naar de lichtsterkte geschiedde alle twee uur, zoowel des daags als des nachts, op de inlaten der fabrieksgasmeters met een Lowephotometer. Verder zijn de toestellen, welke ter bepaling van de licht- kracht en het soortelijk gewicht van het gas dienen, aan gesloten op de leidingen die naar de stad voeren. lederen avond wordt van een half uur vóór het invallen der duisternis tot middernacht met tusschenpoozen van hoogstens een half uur, de lichtkracht van het gas waar genomen op den Bunsen Letheby-photometer met den Methvenbrander als standaard. Naar deze waarnemingen, waarbij als grens, beneden welke de lichtkracht niet mag dalen, 15,3 Engelsche normaalkaarsen is aangenomen, wordt de hoeveelheid benzol bepaald, die aan het gas zal worden toegevoegd, m. a. w. hiernaar wordt 44 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 396