19 46 Voor de qualiteitsbepaling der geleverde gaskolen werd de proefstokerij 27 malen in gebruik genomen. Gehalte van nieuwe ijzeraarde. Controle op de ketelwaterzuivering. Controle op de werking van de ontijzeringstoestellen voor het Norton water. n. o. P- VERSLAG DER GEMEENTEGASFABR1EKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 398