19 49 's-Gravenhage, April 1908. Bezuidenholit tegenover de Laan van N. Oost-Indië Riviervischmarkt Scheveningsche Veer Tol op den Scheveningschen weg Timorstraat Prins Hendrikplein Banstraat 41 46 45 33 42 41 60 37 42 32 den (December) en de waargenomen drukkingen in de stad tijdens het grootste verbruik. In de stad: School aan den Zuidwal Stationsweg Zieken De Directeur der Gemeente-Gas fabrieken, .1. E. H. BAKHUIS. 55 mM. 60 60 68 52 Aan de Fabriek: Voor de 24" leiding r 22" - 15" 20" 16" VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. n n n n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 401